Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

ul. Szkolna 14
28-200 Staszów
tel. (15) 864 30 57
kontakt@biblioteka-staszow.pl

Strategia Rozwoju Biblioteki

Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie biblioteki, różnorodne potrzeby użytkowników oraz nowoczesne potrzeby współczesnego bibliotekarstwa. Celem strategii jest nakreślenie kierunków działań i rozwoju biblioteki na lata 2016-2025.
Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Staszowie składa się z ogólnej charakterystyki biblioteki, jej wizji i misji oraz celów strategicznych przyjętych do jej realizacji. Dla każdego celu strategicznego zostały wskazane działania oraz szczegółowe wytyczne. Realizatorami strategii będą pracownicy biblioteki w Staszowie oraz pracownicy filii. Założona strategia uwzględnia spełnienie i utrzymanie przez 5 lat wymaganych standardów Certyfikatu Biblioteka+ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
Strategia została oparta na wcześniejszej diagnozie. Analizie poddano czynniki zewnętrzne i zasoby wewnętrzne biblioteki (za pomocą analizy SWOT), określono mocne i słabe strony funkcjonowania placówki. Za pomocą ankiet zbadano potrzeby mieszkańców dotyczące działalności biblioteki w starej i nowej siedzibie. Uwzględniono rozwój dotychczasowej działalności w nowej siedzibie po zrealizowaniu zadania pt.: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” z siedzibą przy ulicy Szkolnej 14, 28-200 Staszów, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Niniejszą strategię sporządzono również na podstawie konsultacji społecznych oraz działań happeningowych z różnymi grupami społecznymi i wiekowymi w formie opisowej, oraz w wywiadach bezpośrednich i grupowych. Działania określone w strategii będą wspierać wszystkie grupy społeczne i wiekowe, prowadząc do poprawy oferowanych im usług. Strategia ma charakter długookresowy i zawiera zadania, których realizacja będzie oddziaływać na wzrost poprawy czytelnictwa i liczby użytkowników biblioteki. Wpisuje się ona także w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Staszów.Plik do ściągnięcia: Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

20-07-2021, BPMiG w Staszowie
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.